Vad är

Head2Rent?

Vårt Mission

Syftet med Head2Rent

Head2Rent är en innovativ bemanningstjänst som har som mål att skapa fler jobbmöjligheter och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden för befintliga företag. Vi strävar efter att erbjuda en enkel och snabb lösning för företag att hitta kompetent personal från etablerade företag. Samt att erbjuda möjligheten att hyra ut sina egna anställda till andra företag som behöver extra hjälp.

Genom vår innovativa affärsmodell tror vi att vi kan hjälpa företag att maximera sin tillväxtpotential med vårt engagemang och vår innovativa bemanningslösning.

Head2Rent vill vara en pålitlig och kostnadseffektiv lösning för företag som vill optimera sin personalstyrka och fokusera på tillväxt och utveckling. Vi tror att vår tjänst kan skapa en positiv inverkan för våra användare genom att erbjuda snabb tillgång till kompetent personal och mer flexibilitet på arbetsmarknaden.

Vår Vision

Målet med Head2Rent

Head2Rent har en visionär inställning när det gäller att hjälpa företag att optimera sin personalstyrka och uppnå full potential. Genom att erbjuda en innovativ bemanningslösning har vi skapat en möjlighet för företag att effektivisera arbetstiden och öka produktiviteten.

Vår tjänst ger också företag möjlighet att vara mer flexibla på arbetsmarknaden och undvika att tappa sin personal under perioder med mindre arbete. Vi tror på att skapa en miljö där företag kan växa och utvecklas på ett hållbart och lönsamt sätt. Genom att ständigt sträva efter innovation och engagerat stödja våra kunder, vill vi bli en pålitlig partner för företag i deras strävan efter framgång.

Genom en kostnadseffektiv lösning och en bred pool av kvalificerade entreprenörer och leverantörer, kan vi hjälpa företag att nå sin fulla potential och skapa en stark och hållbar framtid för alla inblandade.

Vår bakgrund

Hur blev H2R verklighet?

Vår historia startade under pandemin 2021, när vi jobbade som bilförsäljare med inriktning på transportbilar. Genom våra kundkontakter inom byggsektorn fick vi insikt om det stora problemet med personalbrist i branschen. Detta ledde till idén om att lösa problemet genom en innovativ bemanningslösning.

Vi ville inte vara ett traditionellt bemanningsbolag, som bara hyr ut personal utan vi insåg att detta inte skulle lösa problemet med personalbrist och överbelastning. Istället ändrade vi vår strategi och tänkte utanför boxen. Vi skapade därför en digital plattform där företag inom samma bransch kan hyra in eller hyra ut personal vid toppar eller dalar av arbetsbelastning.