Integritetspolicy

Head2Rent Integritetspolicy Behandling av personuppgifter Denna dag, 1 december 2022, har följande integritetspolicy upprättats för Head2Rent AB. Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddsförordning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara […]

Wiberg Webb

Wiberg Webb 1

Tillgängliga för arbete under aktuella datum. Timkostnad per arbetare á 600 kr.